Oppretter - Håvard Alsethaug (20)

 Yngstemann på laget. Har fagbrev som oppretter og går nå i tillegg som lærling på lakkering.